Trauma… what now?

Building a community of understanding and resilience through trauma-informed education
Podsticanje razumjevanja i otpornosti u zajednicama kroz edukaciju i informisanost o traumi

April 7-8, 2020

Contact Information
info@izvorsarajevo.org
+387 61 982 139
+387 33 209 717

Hotel Hollywood

Ilidza, Sarajevo Bosnia and Herzegovina

A conference covering:

 • the impacts of trauma on a child’s developing brain
 • stress and anxiety management, including secondary stress
 • healing from trauma
 • how to support children from traumatic backgrounds and set them up for long term emotional success
 • coping with caregiver burnout

Ideal for:

 • teachers
 • parents
 • professionals
 • anyone wanting to learn more

Teme koje konferencija pokriva:

 • utjecaj traume na dječiji mozak koji je još u razvoju
 • kontrolisanje stresa i anksioznosti, uključujući i pasivni stres
 • iscjeljenje od traume
 • kako dati potporu djeci koja imaju traumatična iskustva i usmjeriti ih na
 • dugoročni emocionalni uspjeh
 • kako se nositi sa “izgaranjem” s kojim se susreću njegovatelji

Idealno za:

 • nastavnike
 • roditelje
 • profesionalce
 • svakog ko želi više da nauči o temi